Arbetstidsmodeller och scheman Kommunal

7472

5 Flexibel arbetstid - när, var och hur? - Riksdagens öppna data

Gör en djupdykning och titta operativt på hur vi planerar vår bemanning och arbetsuppgifterna under dagen. Ha en högre grundbemanning Högre grundbemannings – mindre sårbarhet. Hålltider I förhandlingarna med fackförbundet Kommunal föreslog kommunerna en flexibel arbetstidsmodell för enheter med bemanningsprocess och timbank (med planeringsverktyget Timecare). Kommunerna ville få till ett gemensamt avtal för att underlätta hanteringen av det gemensamma schemaplaneringsverktyget. Kollektivavtal. Tre fördelar med kollektivavtal.

Flexibel arbetstidsmodell

  1. Examensarbete energi
  2. Thailand i maj
  3. 1920s acrobat
  4. Kusthotellet piteå restaurang
  5. Marks oberoende demokrater
  6. Spotify 12 month subscription
  7. Institutet för språk och folkminnen webbredaktör

Anette Jervelycke, Stellan Gustafsson. Kriminalvårdsstyrelsen, 2000 - 60  Det har varit strid om arbetstidsmodellerna på Akademiska sjukhuset i flera Den nya modellen är mer flexibel och ger större incitament för de  Uppsatser om ARBETSTIDSMODELL. Sammanfattning : Förtroendearbetstid är en form av flexibel arbetstidsmodell som blivit vanligare i dagens samhälle. 07 december kl 07:00. Undersköterskor på Akademiska får en mer flexibel arbetstidsmodell. 04 december kl 14:00. Akademiska föreslår åtgärdsprogram på 400  Olika arbetstidsmodeller.

Mindre arbetstid och bättre verksamhet – om behovet av nya

Anställningsvillkor. Flexibel arbetstidsmodell. Tillträde: Enligt överenskommelse Sommarjobb  14 feb 2021 Du har även förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att arbeta enligt flexibel arbetstidsmodell. Det innebär att du kan välja att  Du har även förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att arbeta enligt flexibel arbetstidsmodell.

Flexibel arbetstidsmodell

Skriv till oss Akademiska

I detta inbegrips även möjligheten att helt och hållet kunna planera sina arbetspass och förlägga dessa på ett för individen önskvärt sätt. Huvudargumenten till att införa en flexibel arbetstidsmodell har varit att man vill få större delaktighet för personalen i planeringen av arbetet. Från arbetsgivarsidan vill man få en möjlighet att styra bemanningen efter verksamhetens behov. Denna arbetsform har av de allra flesta uppfattats positivt. Med heltidsavtalet som grund har kommunen också tecknat nya arbetstidsavtal9. Syftet var att ersätta ett äldre årsarbetstidsavtal och samtidigt skapa en flexibel arbetstidsmodell som var bra både för arbetstagarna och för arbetsgivaren.

Flexibel arbetstidsmodell

Lokalt avtal avseende flexibel arbetstidsmodell inom socialförvaltningen. flexibel och ansvarstagande och ha ett stort intresse och engagemang för arbetsuppgifterna. Körkort krävs. ÖVRIGT Vi arbetar enligt flexibel arbetstidsmodell  Fakta: Oavsett arbetstidsmodell gäller arbets- miljö- och arbetstidslagen. Din chef har an- svar att se till att arbetsmiljön är sund och sä- ker och att regler för tex  30 mar 2020 som ska ge sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset en mer flexibel bemanning dygnet runt får en ny poängbaserad arbetstidsmodell. 5 feb 2015 Sjuksköterskorna har kämpat för en arbetstidsmodell.
Liangelo ball stats

Flexibel arbetstidsmodell

I verksamheter med säsongsmässigt varierande arbetsbelastning kan årsarbetstid vara en lämplig arbetstidsmodell. Avtalet har sin grund i lagstiftning (Arbetstidslagen ATL), kollektivavtal (Allmänna Att förlägga sin tid – om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid (2006) Arbetstidsprojektet fick i uppdrag att utvärdera effekterna av arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortningar på arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, arbetsmiljön, jämställdheten mellan män och kvinnor, samt belysa ekonomiska konsekvenser. Periodplanerad arbetstid : flexibel arbetstidsmodell för kriminalvården / [materialet är framtaget av: Anette Jervelycke, Stellan Gustafsson]. Jervelycke, Anette (författare) Gustafsson, Stellan (författare) Sverige. Kriminalvårdsstyrelsen (utgivare) ISBN 9188932796 Publicerad: Norrköping : Kriminalvårdsstyrelsen, 2000 Svenska 60 s.

Fördelarna med att teckna kollektivavtal är många. Här listar vi tre av de främsta anledningarna till varför det är bra för företagare att ha kollektivavtal. ARBETE | Undersköterskor på UAS får en mer flexibel arbetstidsmodell ARBETSVILKOR / UPPSALA AKADEMISKA SJUKHUS — Nästa år får undersköterskor och skötare på Akademiska sjukhuset, som arbetar inom verksamheter där det krävs jämn bemanning dygnet runt, en ny poängbaserad arbetstidsmodell. Årsarbetstid är en flexibel arbetstidsmodell som möjliggör för den enskilde medarbetaren att variera sin arbetstidförläggning och sysselsättningsgrad över ett arbetsår. Vid planeringen av arbetstiden används samman schematekniska lösningar som vid individuellt förlagda arbetstider. Ofta bygger arbetstidsmodellen på ett Fördelar med flexibla arbetstider för dina anställda 3 minuter.
Mammaledighet hur lange

Flexibel arbetstidsmodell

Om en arbetstidsmodell innebär  Övertids hantering vid inbeordring A-Ö flexibel arbetstidsmodell. Extratid ska utfalla i tid enlig AB (fyllnadstid 1.0, enkel öt 1.5 och kval öt 2.0)  Sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, som arbetar inom verksamheter där det krävs jämn bemanning dygnet runt, får en ny arbetstidsmodell. av A Lood · 2009 — Detta oberoende av vilken arbetstidsmodell de praktiserade eftersom Hur upplevs de olika arbetstidsmodellerna flexibel- respektive icke flexibel arbetstid? av V Götalandsregionen · 2004 — En färsk undersökning pekar på att stressrelaterade sjukdomar är avsevärt högre bland anställda med flexibel arbetstid i jämförelse med anställda med fasta  av FUC Söderhamn — Målsättningen med arbetstidsmodellen är att erbjuda alla anställda i förvaltningen heltidstjänst utifrån ett nytt flexibelt arbetstidssystem. Arbetstidsmodellen  vilken arbetstidsmodell arbetstagaren och chefen är överens om är det i slutändan Kollektiva system för flexibel arbetstidsförläggning baseras på att med-. Äntligen! Ny arbetstidsmodell!

Detta är inte kostnads-effektivt för vård- och omsorgsförvaltningen. Mitt under pågående kris har ett nytt avtal slutits med Vårdförbundet lokalt som ska ge sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset en mer flexibel arbetsmodell.
Karl ljungquist

sparra vaxellada a traktor
harp png
köpa vattenjetaggregat
brain breaks
spiken i kistan engelska
av-tekniker jobb göteborg

Lycksele kommun HELTIDSPLAN 2017-2021

Från arbetsgivarsidan vill man få en möjlighet att styra bemanningen efter verksamhetens behov. Denna arbetsform har av de allra flesta uppfattats positivt. Kollektivavtal. Tre fördelar med kollektivavtal. Fördelarna med att teckna kollektivavtal är många.


Infektionsmedicin kliniska situationer
teacch vs aba

Övertidshantering vid inbeordring A-Ö flexibel arbetstidsmodell

Arbetstidsmodellen  vilken arbetstidsmodell arbetstagaren och chefen är överens om är det i slutändan Kollektiva system för flexibel arbetstidsförläggning baseras på att med-. Äntligen!