Referenser och regelverk - Vårdhandboken

3170

Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Externwebben

1 § Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförord- Uppgifter. 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; 16 § Avfallsplanen ska beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfallsplanen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen. Nedlagda deponier 17 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Naturvardsverkets forfattningssamling

  1. Registreringsskylt vem ager
  2. Support portal sick
  3. Räkna tid mellan klockslag excel
  4. Konform tolkning
  5. Helgjobb västerås ungdom
  6. Jönköping jobb student
  7. Blåser faran över
  8. Baltazar skövde kalas
  9. Ritalin bei asperger
  10. Program för att öppna och redigera pdf filer

4 §. Högsta ammunitionsklass, kaliber och patronhylsans längd  Denna skrift ersätter Naturvårdsverkets Allmänna Råd 88:6, vilka har omarbetats. Omarbetningen har föranletts dels av nya bestämmelser vid tillståndsprövning  1 jun 2009 bestämmelserna i 19 § Naturvårdsverkets författningssamling (NFS. 2002:18).

71980L0068SWE_56447 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

maj 2017  Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2020:02. (Miljödepartementet). N 2020:2.

Naturvardsverkets forfattningssamling

NFS 2017:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark

”farligt avfall  Handläggare på Naturvårdsverket har till en medlem sagt att /dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614  1. Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort; beslutade den datum. Svensk författningssamling.

Naturvardsverkets forfattningssamling

Official publication: Naturvårdsverkets författningssamling (NFS); Number: 15.
The witches roald dahl full movie

Naturvardsverkets forfattningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av Naturvårdsverkets Författningssamling. NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 . Archives.

Till 2 § Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:15 Utkom från trycket den 22 december 2004 Till 2 kap. 3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken Riktvärden för buller Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande. Naturvårdsverkets bibliotek.
Lund university sociology phd

Naturvardsverkets forfattningssamling

Lag Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift. 7 § Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det. 26 aug 2020 Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234.

Till 4 § ”farligt avfall” Eventuell lägre halt av farliga ämnen i själva avfallet bör beaktas vid NFS 2004:16, Naturvårdsverkets författningssamling Subject: Allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Created Date: 12/10/2004 5:52:06 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2009:7 Utkom från trycket den 28 augusti 2009 Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark; beslutade den 5 augusti 2009 Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter Miljö- och byggnadsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 12 72 miljo@vanersborg.se www.vanersborg.se Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt; beslutade den 26 juni 2002. Med stöd av 10, 11, 12, 15, 18, 34, 38 och 39 §§ jaktförordningen (1987:905) samt 2 kap. 3 och 4 §§ vapenförordningen (1996:70) föreskriver 1,2 Natur- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare; beslutade den 26 juni 2002.
Linjar regression excel

vilket arrondissement ska man bo i
utbildare lön
malmö bygglov plank
cv objective
anamnes mall arbetsterapeut
trafikverkets bilar
solen skiner alltid i karlstad

Naturvårdsverkets författningssamling - PDF Free Download

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:2 Utkom från trycket den 28 februari 2005 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram beslutade den 17 februari 2005. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2006:10 Utkom från trycket den 0 november 2006 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall beslutade den 6 oktober 2006. Till 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn; beslutade den 5 december 2007. Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och efter samråd med Sametinget föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; beslutade den 6 december 2006. Naturvårdsverket beslutar med … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2005:10 Utkom från trycket den 17 juni 2005 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter; beslutade den 1 juni 2005. Med stöd av 24 och 25 §§ avfallsförordningen (2001:1063) och 47 § för- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall; beslutade den 6 juni 2002.


Orange kuvertet gert
dpj interior stockholm

Rikspolisstyrelsens författningssamling - Polisen

ISSN 1403-8234.